söndag 26 november 2017

Nytt oljebolag i portföljen!

Sedan i början av November har ett nytt oljebolag tagit plats i Aktieviking-portföljen: Occidental Petroleum Corp. Detta är ett "case" som i mångt och mycket liknar Exxon Mobil och jag motiverar mitt inköp på ungefär samma sätt. Detta är ett stabilt bolag med hög "credit rating" och stabil utdelningshistorik. Precis som för Exxon är det oljepriset som håller nere inflödet av pengar i bolaget, men så fort oljepriset börjar återhämta sig lär även aktiekursen skjuta upp en bra bit för både Exxon och Occidental. Med tanke på stabiliteten i bolagen så ser jag inga problem med att sitta still i båten och ta emot utdelningar under tiden det tar för oljepriset att återhämta sig.