lördag 30 oktober 2021

Analysmodell

Grunden i värdeinvestering handlar om att skaffa sig en bild av det faktiska värdet i de företag man är villig att investera i, och sedan köpa in sig till ett pris som understiger det värdet. Det finns förstås ingen exakt mall eller facit för hur en sådan analys eller värdering ska gå till.

Den här analysmodellen är mitt försök att formalisera hur jag kommunicerar mina analyser till er läsare. Tanken är att ge er en god inblick i hur jag ser på företagets affärsidé, tillgångar, marknad, konkurrens osv. inklusive min egen syn av bolagets värde. Även om jag naturligtvis kommer att göra mitt yttersta för att värderingarna ska bli så bra som möjligt så uppmanar jag alla att göra sin egen analys innan man köper aktier. Det som skrivs på bloggen är enbart min syn på bolagens värdering och bör enbart användas för jämförelser med sina egna analyser. 

Med förhoppning att få ihop en stabil analysmodell låter jag mig inspireras av välkända investerare såväl här i Sverige som internationellt. Mina främsta inspirationskällor är Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett och Charlie Munger. Även svenska investerare som Lundluppen och Magnus Andersson har influerat hur jag tänker som investerare. Med detta sagt anser jag mig inte vara på samma nivå som dessa investerare, men jobbar hårt med att försöka minska avståndet. 

Värdering av bolag är svårt och blir lätt fel ifall man som investerare missförstår något och/eller gör felaktiga antaganden. Som ett extra skydd mot felaktiga antagen kommer jag därför strikt att tillämpa en säkerhetsmarginal (eng. Margin of safety) på minst 20% och maximalt 50% beroende hur trygg jag känner mig i min värdering. Att alltid kräva en viss säkerhetsmarginal är min främsta lärdom från Benjamin Graham och något jag lägger stor vikt vid.

En stor del av bloggens format kommer ifrån Lundaluppen. Under sina aktiva år som bloggare var han en stor inspirationskälla i sitt konsekventa arbete med bolagsanalys. Även om hans val av bolag inte alltid föll mig i smaken så är jag djupt imponerad av hans tålamod och tillvägagångssätt.

De värderingar som jag kommer fram till kommer att publiceras i ett analys-inlägg här på bloggen. Efter att den första analysen är publicerad kommer även min bevakningslista att publiceras öppet. Där kommer det att framgå hur min värdering av företagen ser ut i förhållande till aktuellt marknadspris. Målet är sedan att uppdatera analysen av respektive bolag årligen, efter varje helårsrapport. Givetvis kommer även bevakningslistan att uppdateras med den nya värderingen.  

Även om värderingarna publiceras öppet så kommer jag inte att beskriva exakt hur jag kommer fram till dem. Detta är inte för att undanhålla information utan snarare för att minska risken att någon använder min analys utan att göra sin egen. Utan egen analys är det mycket svårare att känna sig trygg med en investering. Det ska även tilläggas att jag försöker att vara konservativ i min värdering för ett ge ett extra skydd mot nedsida i mina investeringar. En för konservativ värdering kan förstås leda till att man helt missar vissa företag eller får vänta lång tid på ett investeringstillfälle.

Portföljen är tänkt att bestå av 2 - 4 stora, primära positioner som sammanlagt tar upp omkring 50 - 70% av portföljen vid investeringstillfället. Den del av portföljen som blir över kommer att allokeras i en "svans" av sekundära bolag som är tänkta att bidra till portföljens kassaflöde. Detta kan ske genom utdelningar eller försäljning av andelar vid uppvärdering, alternativt en kombination. Kraven på de sekundära bolagen är lägre än för huvudplaceringarna, men de måste ändå placera sig väl. Det finns ingen fast gräns för hur många bolag portföljen får innehålla, men sannolikt inte mer än omkring totalt 10 - 15 positioner.

Analyserna kommer att bestå av punkterna som beskrivs nedan. Varje punkt kommer sedan att få betygen Underkänd, Tveksam eller Godkänd. För att ett företag ska få utgöra en stor del av portföljen så behöver det i princip enbart få "Godkänd" på samtliga punkter. Punkterna "Inledning" och "Värdering" betygsätts inte då det enbart är mina egna tankar.

 • Inledning  - Här kommer jag att ta upp varför jag tycker att bolaget är intressant att analysera.
 • Tillhandahåller företaget produkter och/eller tjänster med god tillväxtpotential? Det är förstås mycket viktigt det finns utrymme att växa framöver. Helst vill jag se att företagets marknad/marknader växer. Utan tillväxt kan företagen fortfarande vara attraktiva till rätt pris, men då blir de inte en av mina primära positioner.

 • Verkar företaget vara kapabelt att utveckla sitt utbud av tjänster och/eller produkter för att ta ytterligare marknadsandelar? Exakt hur viktig den här punkten är kommer att variera mellan olika företag. Generellt sett vill jag se goda tecken på att företaget kan hitta på nya, lönsamma produkter och/eller tjänster.

 • Är bolaget effektivt i hur det tar fram nya produkter och/eller tjänster? Detta säger en hel del om bolagets marknadsposition. Ett företag som är ledande i sin bransch lär inte behöva återinvestera en lika stor andel av sina intäkter i R&D.

 • Är företaget bra på att både behålla och skaffa nya kunder? Kunder som fortsätter att köpa år efter år är förstås ett tydligt tecken på att företaget erbjuder produkter och/eller tjänster som är attraktiva. Samtidigt krävs det utökat engagemang med existerande kunder alternativt att kunderna blir fler för att driva organisk tillväxt.

 • Har företaget en bra vinstmarginal? Vinstmarginalen säger en hel del om företagets skalbarhet, marknad och konkurrenssituation. För mig finns det inte en fast gräns här utan den ska helt enkelt upplevas som "bra".

 • Vad gör företaget för att behålla eller förbättra sin vinstmarginal? Riktigt bra företag lär försöka att förbättra sin lönsamhet på något sätt. Det jag letar efter här är en trovärdig plan eller ännu hellre bevis i rapporterna.

 • Har företaget en bra relation med sin personal och sina kunder? Här vill jag mest försöka bilda mig en uppfattning om företaget tar hand om sin personal på ett vettigt sätt.

 • Försöker man utse "rätt" personer som ledande befattningshavare eller ärvs positionerna? Är ersättningen för dessa positioner rimlig? Om företaget verkar utse familjemedlemmar till ledande positioner så är det i sig i en varningsflagga och något som ska följas upp. Däremot är det inte automatiskt något som utesluter en investering.

 • Är bolaget starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner? Ifall företaget är starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner så behöver detta uppmärksammas. Exakt hur positivt eller negativt detta är kommer att variera mycket från företag till företag och inte minst med dess storlek. Detta är en svår punkt att få rätt på, tänk exempelvis på Steve Jobs som ansågs vara kritisk för Apples fortsatta framgångar. Givetvis var Jobs en viktig tillgång men med facit i hand var han inte kritisk för Apples verksamhet.

 • Har bolaget en gynnsam ägarbild? Helst vill jag se ägare "av kött och blod" som är engagerade i verksamheten på något sätt. Helst ska bolaget också vara en betydelsefull tillgång för de stora ägarna, men det är mer av en bonus och även något som kan vara svårt att verifiera.

 • Har bolaget en stark finansiell ställning? Här försöker jag se om det finns några farhågor kring företagets finansiella ställning. Är skuldsättningen rimlig? Vanligtvis vill jag se en soliditet på minst 40% annars blir det en varningsflagga. Jag tittar även på vilka tillgångar som finns, inte minst då detta utgör en del av bolagets värde.

 • Har bolaget god intjäningsstabilitet? Det jag sätter störst vikt vid är att det finns fina kassaflöden från den löpande verksamheten. Helst vill jag även se en vinst (efter skatt) de senaste 5 åren, men detta kan kompenseras av hög tillväxt som ser ut att kunna fortsätta.

 • Har bolaget god intjäningstillväxt? Än en gång tittar jag främst på bolagets kassaflöden men den här gången för att titta närmre på tillväxten som har varit. Sedan försöker jag bilda mig en uppfattning av hur framtida kassaflöden kan se ut då detta är en viktig del av värderingen.

 • Hur hanterar bolaget sina kassaflöden? Återinvesterar bolaget i den egna verksamheten? Köper man andra bolag? Finns vinstdelning med aktieägarna i form av utdelningar och/eller aktieåterköp? Här finns det inga fasta krav utan jag vill mest se att bolaget hanterar sina kassaflöden på ett sätt som känns rationellt.

 • Värdering? Här presenteras min värdering av bolaget som helhet och per aktie. Efter detta drar jag av 20 - 50% beroende på hur säker jag känner mig i min värdering för att få fram det pris jag är villig att betala för bolaget.

 • Är bolaget intressant? Här kommer jag att beskriva om jag överväger en investering i bolaget och i sådana fall om det rör sig om en primär eller sekundär position.  

 Detta får sammanfatta min analysmodell.

tisdag 19 oktober 2021

Portföljen - det största innehavet

I det förra inlägget diskuterades de olika strategier som jag har testat de senaste åren. Valet landade på fokuserad värdeinvestering, vilket kortfattat kan beskrivas som att portföljen viktas tungt mot ett fåtal företag som förväntas stå inför uppvärdering över tid. Hur jag tänker kring strategin, utdelningar, värdering osv. kommer att beskrivas här på bloggen efterhand. 

Kommande inlägg kommer i korthet att beskriva de bolag som ingår Aktieviking-portföljen, vi börjar med med bjässen:

Portföljens i särklass största innehav är fantastiska Evolution, tidigare Evolution Gaming. Evolutions grundläggande strategi går ut på att leverera live casino-lösningar till nätcasinon. Detta har man minst sagt lyckats väldigt bra med vilket syns tydligt med ständigt stigande försäljning, vinst och marginaler till följd.

Evolution står för i princip all innovation inom live casino vilket inte märks enbart på allt högre intäkter och vinst utan även diverse branschpriser och partneravtal. Företaget levererar idag sina spel till en stor mängd kunder/partners, däribland stora och kända varumärken som DraftKings, William Hill, Betway, Unitbet, Betsson, LeoVegas, Mr. Green och Svenska Spel.

En trend som gynnar Evolution är att allt fler marknader legaliserar nätcasino, inte minst diverse delstater i USA. Även andra marknader, som exempelvis Nederländerna i år, öppnar för nätcasino. Efterhand som fler marknader öppnar upp dörren för nätcasino ökar givetvis även den potentiella marknaden för Evolution via nya och existerande affärspartners.

Även om live casino fortsätter att vara kärnan så har verksamheten breddats på senare tid genom förvärv. Genom förvärvet av NetEnt fick man tillgång till företagets portfölj av helt digitala slots som exempelvis Starburst och Gonzo's Quest. 

I och med NetEnt ökar spelutbudet till operatörerna och Evolution till en ännu mer attraktiv partner. Rimligtvis lär barriären bli mindre för existerande kunder att ta in Evolution respektive NetEnt om de redan har ett avtal med den ena parten sedan tidigare.

Dessutom får man fördelen att man ännu snabbare än tidigare kan leverera spel till slutkunden på nya marknader. Detta var säkerligen en fördel för Evolution då NetEnt var stora på slots i USA sedan tidigare. I dagsläget står NetEnt för omkring 20% av Evolutions intäkter.

Man har även gjort fler intressanta förvärv genom Big Time Gaming (BTG) och DigiWheel. Likt NetEnt utvecklar BTG slotspel men är även uppfinnare av den mycket populära Megaways-algoritmen, vilken även har licenserats ut till många andra utvecklare. Jag tycker att det känns lite extra häftigt att man genom BTG tjänar pengar även på andra spelutvecklare.

DigiWheel är det senaste förvärvet och deras produkt är, som namnet antyder, ett sorts digitalt spelhjul. Evolution har sedan tidigare en uppsättning live casino-spel som använder spelhjul, däribland de populära spelen Crazy Time och Dream Catcher. Framtiden får utvisa exakt hur bolaget kommer att använda DigiWheel men att det kommer nya live casino-spel som bygger på spelhjulet känns som en lågoddsare. Det värt att nämna att DigiWheel även riktar sig mot traditionella, fysiska operatörer. 

En samarbete som jag ser fram emot att läsa mer om är det med Scientific Games (SG). SG är även aktiva inom landbaserade casino och har slutit avtal med Evolution om att porta deras mycket populära live casino-titel "Lightning Roulette" till landbaserade casinon. Även om Evolutions stora potential förstås ligger i digital skalbarhet så är det ju inte en nackdel att kunna möta spelarna även på fysiska casinon.

De varumärken som man använder sig av idag är Evolution, Ezugi, NetEnt, Red Tiger, Big Time Gaming Group och DigiWheel (när förvärvet är slutfört).

Evolution utgör ganska exakt 50% av Aktieviking-portföljen och har varit den största positionen sedan den togs för lite mer än ett år tillbaka. En del av den tunga positionen härstammar från det enkla faktum att de inledningsvisa positionen togs på ca 25% av portföljen. Efter det har kursutvecklingen i skrivande stund varit strax över 100% mot mitt GAV, dessutom har fler aktier köpts löpande vid lite större kursnedgångar under året. 

De som känner mig privat har kommenterat kring att det måste vara svårt att sova med så mycket av mitt kapital i ett enda företag. Mitt återkommande svar är att äga Evolution är det som ger mig god nattsömn.

Det kommer att komma fler inlägg om Evolution som behandlar olika aspekter av företaget, inklusive hur jag följer bolaget, risker och kommentarer kring nya händelser.

söndag 17 oktober 2021

Uppdatering

Det var ett bra tag sedan det skrevs ett inlägg här på bloggen. Att bloggandet fick ta en paus berodde delvis på bristande intresse från min sida, men även på relativt frekvent byte av investeringsstrategi. Jag har testat utdelningsinvestering, värdeinvestering, indexfonder och olika kombinationer av aktiva fonder i kombination med någon aktiestrategi. 

Att löpande testa nya strategier har varit lärorikt men priset blev högt då positioner som kom att utvecklas väldigt väl har sålts av för att testa något annat. Detta till trots har portföljens totala utveckling legat något över index under de ca 5 år jag har varit aktiv på börsen.

I retroperspektiv beror nog "strategihoppandet" på att jag hade svårt att hitta en strategi som gav bra avkastning, krävde rimlig tidsinsats och var tillräckligt intressant. Under resans gång drog jag följande slutsatser: 

1. Indexinvesteringar fungerar väl över tid. Mycket tråkig strategi men fungerar väl över tid ifall man inte vill eller inte orkar sätta sig in i värdering av företag.

2. Utdelningsinvestering fungerar väl men risken är mycket stor att man missar riktigt lovande bolag bara för att de har låg eller ingen direktavkastning. Ett annat problem är att många har väldigt många jämnviktade innehav (25+) vilket sannolikt leder till avkastning i linje med index över tid. Frågan är om det är värt besväret när man kan köpa indexfonder? Jag ser inte heller något problem med att sälja av aktier för att täcka det behov man har av kontanter ifall direktavkastningen är låg eller uteblir.

3. Värdeinvestering fungerar mycket väl och har definitivt potential att överavkasta mot index över tid. Det många missar, och så även jag i början, är att tillväxt har ett värde. Det är fullt rationellt att betala ett högre pris för ett företag som med mycket stor sannolikhet kan fortsätta växa över lång tid framöver. Med det sagt behöver man såklart betala ett pris som är lågt relativt potentialen. 

I slutändan landade strategin i "fokuserad värdeinvestering". Detta innebär i praktiken att portföljen fokuseras kring ett litet antal positioner, i dagsläget 6st, där de absolut bästa företagen utgör en mycket stor del av portföljen. Att nära följa ett fåtal lovande bolag istället för att ha ytligare koll på ett stort antal företag passar mig mycket bättre. Stora "bets" håller mig engagerad och portföljen har fått behålla strategin mycket längre än tidigare varianter. Därmed känns tiden rätt att sakta dra igång bloggen igen och mina innehav kommer att presenteras inom kort.