söndag 17 oktober 2021

Uppdatering

Det var ett bra tag sedan det skrevs ett inlägg här på bloggen. Att bloggandet fick ta en paus berodde delvis på bristande intresse från min sida, men även på relativt frekvent byte av investeringsstrategi. Jag har testat utdelningsinvestering, värdeinvestering, indexfonder och olika kombinationer av aktiva fonder i kombination med någon aktiestrategi. 

Att löpande testa nya strategier har varit lärorikt men priset blev högt då positioner som kom att utvecklas väldigt väl har sålts av för att testa något annat. Detta till trots har portföljens totala utveckling legat något över index under de ca 5 år jag har varit aktiv på börsen.

I retroperspektiv beror nog "strategihoppandet" på att jag hade svårt att hitta en strategi som gav bra avkastning, krävde rimlig tidsinsats och var tillräckligt intressant. Under resans gång drog jag följande slutsatser: 

1. Indexinvesteringar fungerar väl över tid. Mycket tråkig strategi men fungerar väl över tid ifall man inte vill eller inte orkar sätta sig in i värdering av företag.

2. Utdelningsinvestering fungerar väl men risken är mycket stor att man missar riktigt lovande bolag bara för att de har låg eller ingen direktavkastning. Ett annat problem är att många har väldigt många jämnviktade innehav (25+) vilket sannolikt leder till avkastning i linje med index över tid. Frågan är om det är värt besväret när man kan köpa indexfonder? Jag ser inte heller något problem med att sälja av aktier för att täcka det behov man har av kontanter ifall direktavkastningen är låg eller uteblir.

3. Värdeinvestering fungerar mycket väl och har definitivt potential att överavkasta mot index över tid. Det många missar, och så även jag i början, är att tillväxt har ett värde. Det är fullt rationellt att betala ett högre pris för ett företag som med mycket stor sannolikhet kan fortsätta växa över lång tid framöver. Med det sagt behöver man såklart betala ett pris som är lågt relativt potentialen. 

I slutändan landade strategin i "fokuserad värdeinvestering". Detta innebär i praktiken att portföljen fokuseras kring ett litet antal positioner, i dagsläget 6st, där de absolut bästa företagen utgör en mycket stor del av portföljen. Att nära följa ett fåtal lovande bolag istället för att ha ytligare koll på ett stort antal företag passar mig mycket bättre. Stora "bets" håller mig engagerad och portföljen har fått behålla strategin mycket längre än tidigare varianter. Därmed känns tiden rätt att sakta dra igång bloggen igen och mina innehav kommer att presenteras inom kort. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar