söndag 22 maj 2022

Evolution Q1 2022 & Embracer Q4 21/22

Även om jag föredrar att följa mina bolag via deras årsrapporter så håller jag alltid ett öga på vad som händer varje kvartal. Har det kommit ut både en Q1 2022 från Evolution och Embracer har släppt en Q4 för deras brutna räkenskapsår 21/22.

Evolution Q1 2022
Evolution redovisade ett mycket start kvartal med en omsättningstillväxt på 38,6% mot samma kvartal 2021. Kassaflödet från en löpande verksamheten ökade med fantastiska 89,9% jämfört med samma period. Detta trots ökade investeringar i utrustning, utökning av existerande studios or nya studios så ligger marginalerna kvar på höga nivåer. 

Även om Evolutions aktie den senaste tiden inte har varit ett glädjeämne i portföljen ångar bolaget på utan några tecken på att sakta in. Evolution ligger kvar som det största innehavet i portföljen och jag ökar när priset understiger det motiverade priset i min bevakningslista. Jag har inte gjort någon justering i värderingen.

Det har fortfarande inte kommit ut någon information om anmälan mot Evolution i New Jersey. Jag tror inte att detta kommer att mynna ut i något negativt mot bolaget mer än arbetet med att ta fram underlag åt spelmyndigheten i delstaten. 

Det ser att som att allt fler länder och delstater tittar på möjligheten att reglera igaming. Detta är förstås mycket positivt för Evolution då det innebär möjlighet till både större marknad och möjlighet till mer intäkter från reglerade marknader. Samtidigt är det svårt att veta exakt när detta kan ske då olika länder och delstater har olika politiska processer för att genomföra förändringen.

Embracer Q4 21/22
Precis som i Evolutions fall står det aldrig still i Lars Wingefors Embracer. Förvärven av Asmodee och Dark Horse, Perfect World, A Creative Endeavour, Metricminds, Invisible Walls och DPI har slutförts. Dessutom har det meddelats att Embracer kommer att förvärva DIGIC, Beamdog, Lost Boys samt Eidos, Crystal Dynamics och Square Enix Montréal. 

Förvärven av Crystal Dynamics, Square Enix Montréal och Eidos för med sig både kunnig personal och intressanta intellektuella tillgångar i form av Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel. Totalt tillförs Embracer 1100 nya anställda till ett pris av 300 miljoner USD, vilket betalas kontant. Spontant ser prislappen billig ut och lär bero på att Square Enix inte är nöjda med bolagens ekonomiska prestanda. 

Att Embracer räknar med ett nollresultat från dessa de närmsta två åren tycks understryka att så är fallet. Därefter förväntar sig Embracer att gruppen studios ska bidra med minst 500 miljoner Operativ EBIT med en betydande potentiell uppsida. Därmed känns det sannolikt att Embracer ganska enkelt kan räkna hem investeringen på några års sikt. 

Eftersom att de initiala kostnaderna för Asmodee och Dark Horse (lån och nyemitterade aktier) har tagits även om bolagen enbart har varit en del av Embracer i ca 3 veckor så ser Embracer dyrt ut utifrån en ögonblicksbild. Ifall man zoomar ut lite och vågar lita på Wingefors prognos om Operativ EBIT på ca 9,2 - 11,3 miljarder 22/23 och 10,3 - 13,6 miljarder 23/24 känns bolaget billigt igen, även utifrån det lägre spannet. Jag tycker att min nuvarande värdering känns aktuell och väljer att inte uppdatera den. 

Det som har varit lite av en "snackis" på Twitter är att den organiska tillväxten det senaste kvartalet var på -34%. Detta beror främst på att det mycket framgångsrika spelet Valheim sålde enormt väl när det lanserades förra året. Att spel säljer mest när de är nysläppta och att försäljningen sedan sjunker i över tid är helt normalt för spel. 

För att försöka hålla upp försäljningssiffrorna över tid behöver man lägga till nytt innehåll och/eller släppa spelet till fler plattformar, alternativ helt enkelt släppa andra spel som kan kompensera för intäktsbortfallet. Efterhand som Embracer växer sig större (organiskt eller genom förvärv) kommer också dessa variationer att bli mindre med tiden då enskilda spel sannolikt kommer att stå för en mycket liten del av försäljningen. 

Mobilspelsutvecklarna EasyBrain och DECA Games imponerar med stark tillväxt. Det är inte konstigt att dessa kommer att lyftas fram som ett eget segment när Embracer övergår till IFRS från och med nästa rapport.

Både Evolution och Embracer fortsätter att gå starkt. Evolution utgör ca 45% av mina totala tillgångar och Embracer står för ca 16%. Jag ökar gärna i båda bolagen, men föredrar Embracer då jag trots allt vill vara lite diversifierad trots en fokuserad portfölj.