lördag 12 februari 2022

Evolution Q4 2021

Efter att ha läst Evolutions bokslutskommuniké för 2021 är det uppenbart att bolaget fortsätter att gå starkt. Rörelseintäkterna ökade hela 90%, EBIDTA-marginalen ökade från 59,2% till 68,7% och vinsten ökade från 1,55EUR per aktie till 2,83EUR per aktie. Samtliga siffror jämför med deras motsvarigheter under 2020. Till följd av det starka resultatet föreslås en kraftigt höjd utdelning på 1,42EUR (0,68EUR 2002). Utöver det har man även återköpt aktier under den senaste tidens press på aktien.

Evolution fortsätter att ånga på för fullt och har nu över 1000 livebord, vilket är en ökning om över 300 bord sedan förra året. Förvisso innehåller den här siffran förstås en mix av spel där vissa är mer skalbara än andra, men imponerande oavsett. Precis som tidigare är intresset från spelarna större än utbudet och Evolution jobbar för fullt med att utöka sin kapacitet med högre rörelsekostnader till följd. Med en rörelsemarginal på 61,2% mot föregående års 53,4% är det svårt att klaga. 

Marknaden i stort rosades inte av rapporten och kursen har pressats lite grand sedan rapportdagen. Vad jag har kunnat utläsa är oron kopplad till bolagets exponering mot oreglerade marknader, samtidigt som verksamheten i Asien (till stor del oreglerad) utvecklades starkt. Utöver detta saktade tillväxttakten i Nordamerika (reglerade marknader) in mot föregående år. Personligen är jag inte särskilt orolig över detta och tror att Nordamerika kommer att fortsätta växa i hög takt framöver. Givetvis beror tillväxttakten delvis även på när nya delstater väljer att reglera igaming. 

Diskussionen kring oreglerade marknader är intressant. Huruvida dessa oreglerade intäkter ska värderas lika högt som intäkter från reglerade intäkter har varit en snackis i både poddar och på Twitter. Givetvis kan det vara så att så kallade gråa marknader (oreglerade) väljer att bli svarta, alltså att förbjuda gambling rakt av (eller åtminstone online kasino). Jag upplever att den stora trenden globalt är att gå mot reglering snarare än förbud. Kasino är generellt en mycket lönsam verksamhet och är lätt att beskatta, vilket förstås är lockande för politikerna i ännu oreglerade marknader. Det gör det förstås också lättare att ställa krav hantering av exempelvis spelmissbruk.

För Evolutions innebär det stora fördelar när nya marknader blir reglerade. Även om skatten sannolikt höjs blir verksamheten helt legitim i statens ögon och licenskostnaderna hjälper till att skydda mot nya konkurrenter. I oreglerade marknader är intäkterna sannolikt mer lönsamma på grund av lägre beskattning, men med viss risk att intäkterna kan försvinna om marknaden blir svart. Jag upplever även att risken är större för oseriösa kasino-sajter på oreglerade marknader.

Allt sammanvägt är jag inte övertygad om att intäkter från oreglerade marknader ska värderas lägre. Samtidigt är det tydligt att det finns ett tydligt tryck på aktien som sannolikt kommer att ligga kvar ett bra tag framöver. Även om det inte ökar min oro över att äga Evolution så tycker jag att man ska ha respekt för marknadens generella tro på bolaget. Jag väljer därför att vara försiktig och sänker mitt motiverade pris för Evolution till 1000kr. 

Jag vill även vara tydlig med att jag inte har några planer på att sälja mitt innehav i Evolution. Tittar man på fundamenta går företaget mycket bra och deras planer med integration med AI (via One Stop Shop) känns mycket intressant. Att de tränar AI för att detektera fusk i sina spel lär bli ytterligare en vallgrav som konkurrenterna får svårt att utmana i närtid med tanke på Evolutions skala. Jag ser även fram emot att se hur de 88 (!) spel som ska släppas i år mottags av spelarna.