söndag 3 juni 2018

Portföljens utveckling Maj 2018Aktieviking-portföljen såg sig besegrad av SIX Return Index under Maj månad, om än med liten marginal. En förklaring till att resultatet blev sämre är att ett flertal av portföljens innehav har haft avstämningsdag för sina utdelningar i Maj medan utdelningarna betalas ut i Juni och därmed inte påverkat resultatet positivt i Maj. Kurserna för dessa bolag har vanligtvis handlats ned för att kompensera för avskild utdelning.

Portföljen har mottagit utdelningar från följande bolag under Maj månad:

Apple Inc
Latour B
Investor A
Sampo Oyj A
Dividend Sweden*
Aegon NV**

* Värdepappersutdelning i form av aktier i Vilhemina Mineral från Dividend Sweden. Aktierna är i dagsläget onoterade och visar därmed värdet 0kr i depån. Ska bli intressant att se vilket värde som sätts på dessa aktier när de noteras inom kort!

** Utdelningen från Aegon NV i form av likvidrätter. Dessa kommer att lösas in mot kontanter i Juni men visas idag som 0kr i depån. 

En liten notis är att jag inte har köpt ett nytt företag den här månaden, åtminstone om man inte räknar bytet av Compare IT mot Dividend Sweden. Detta beror på att jag lånade av familjens buffert för att köpa andelar i Taku Taku (via Pepins) för att tag sedan och det var helt enkelt dags att betala tillbaka beloppet. Sparandet fortsätter alltså i samma takt som tidigare, om än med en liten specialare den här månaden.