tisdag 3 september 2019

Automatisera sparandet?

Att spara i fonder har definitivt sin charm, och det går dessutom att få en fin avkastning om man sparar smart. Dotterns fondsparande är ett bra exempel på detta då hon i skrivande stund har fått en avkastning i år på hela 24.22%, medan mina och fruns aktieinnehav har presterat 24.12%.

Dotterns sparande är helt automatiserat och varje månad trillar det in pengar som köper andelar i Avanza Global (40%), Avanza Emerging Markets (10%), Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 (10%), Spiltan Aktiefond Investmentbolag (14%), Swedbank Robur Access Asien (10%), SEB Sverige indexfond (14%). Summan uppgår inte till 100% då lite kontanter sparas till skatten (sparanden sker i en kapitalförsäkring). Utöver fonderna har dottern ett aktieinnehav i Disney (hon får en aktie på sin födelsedag och en omkring jul).

Svårare än så måste det inte vara egentligen. Det är främst mitt intresse för att analysera bolag som gör att jag och frun direktäger aktier istället. Samtidigt bör det poängteras att en ganska stor del av vår portfölj är allokerad i investmentbolag. Likt fonder får man en indirekt exponering mot investmentbolagens innehav, men investmentbolagen har friare tyglar kring hur de investerar och utövar makt i bolagen de äger.

Det är svårt att inte känna sig lockad av enkelheten och den fina avkastningen i dotterns portfölj. Jag har länge funderat på ett fondsparande som komplement till den egna portföljen, men har inte kommit längre än till idéstadiet. Så länge avkastningen inte är alldeles för dålig (och intresset för bolagsanalys inte sinar) så finns det ingen stor anledningen till att frångå aktieägandet.

Samtidigt är det svårt att slå index på lång sikt. Sannolikt är det klokt för de flesta av oss att spara i indexfonder för att maximera avkastningen på sikt. Jag funderar på att allokera 20% av månadssparandet i indexfonder, men brottas en hel del med procentandelen. Att köpa indexfonder när man känner för det är ju också ett alternativ, men jag tror mer på att metodiskt köpa andelar varje månad.

Hur gör du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar