tisdag 27 augusti 2019

Diversifiering

Idag innehåller aktieviking-portföljen 33st börsnoterade bolag. Det finns ett litet antal investeringar utanför detta i Lendify och några innehav via Pepins (Payer, Solelgrossisten och Taku taku), men dessa utgör knappt 5% av portföljen (sammanlagt). 

Hur många bolag man bör ha i portföljen har diskuterats vilt och svaren varierar från extremt koncentrerat med ett till tre bolag till extremt diversifierat med tusentals bolag. Även om det absolut finns bolag som är av mycket god kvalité så kan inte ens den bästa investeraren veta vad som kommer att hända i framtiden. Även legenden Warren Buffet har haft fel ibland. Eftersom inte ens han får rätt alla gånger så är det nog klokt för oss vanliga dödliga att diversifiera portföljen. 

Mitt mål är att en dag kunna leva på avkastningen från portföljen, helst i form av utdelningar. Därför använder jag mig gärna av bred diversifiering. Ifall ett eller några innehav sänker eller ställer in utdelningen ska detta inte ställa till med bekymmer som tvångsförsäljning. 

Att köra på samma bredd som vissa index med tusentals aktier känns lite för extremt för min del, men omkring hundra bolag skulle nog kunna få plats. Uppföljningen av bolagen sker oftast på årsbasis så det är inte så betungande även med ett stort antal bolag, dessutom är det roligt.

Kör man med en likaviktad portfölj får man maximal säkerhet mot svängningar, men detta gäller förstås även potentialen uppåt. Därför är jag inte rädd för att vikta upp de bolag som jag tror mest på. Investor, Öresund och Apple de största positionerna med ca tre gånger större vikt än de flesta andra innehaven. Efter dessa har vi Lundbergföretagen, Castellum, Axfood, Latour och Creades som samtliga är ca dubbelt så stora som en normal position. 

Den här strategin känns som en bra kompromiss mellan att ge bra utrymme för mina bästa idéer samtidigt som de inte kan rasera portföljen helt. Detta har varit trevligt med tanke på kursutvecklingen i Öresund den senaste tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar