torsdag 13 juli 2017

Investeringskriterier

Det finns en stor mängd olika idéer kring hur man ska investera i aktier. Allt från att köpa och sälja aktier under en och samma dag till mer långsiktiga strategier som sträcker sig över år eller kanske t.o.m. decennier. Vissa äger aktier indirekt via fonder, andra kan enbart tänka sig att äga direkt. Jag tror inte att det finns något sätt som är direkt fel utan att det beror på investerarens kunskapsnivå och tidsengagemang. Jag kan vara helt ärlig med att jag varken kan eller förstår mig på varken "day trading" eller teknisk analys på mer än en väldigt grundläggande nivå. I ärlighetens namn bryr jag mig inte heller då min strategi inte kräver den sortens kunskaper. 

Den strategi jag följer är enkel, men inte nödvändigtvis lätt att följa. Den är även anpassad för att den ska kunna följas av en nybliven familjefar som stundvis har ont om tid: 

Företagen ska: 
  • Mestadels vara stora och stabila bolag som redan tjänar bra med pengar. 
  • Belöna sina aktieägare med utdelning och helst återköp av aktier. Dock inget krav på direktavkastning utöver att den inte ska vara 0. 
  • Ha en affärsmodell som jag förstår mig på. Analys ska alltid göras av mig själv innan investering. 
  • Vid inköp handlas till ett pris som kännas rimligt (för mig) och helst handlas till rabatt mot priset jag är villig att betala.
  • Jag känna mig trygg med att äga i flera år oavsett om kurser går upp eller ner relativt mitt genomsnittliga anskaffningsvärde (GAV). 
  •  Följas upp löpande så att jag håller mig uppdaterad kring hur det går för företagen jag äger. 
  • Ska enbart säljas ifall utdelningarna sänks eller att jag helt enkelt tappar tron på företaget utifrån ny information. Ett undantag kan vara ifall jag har så pass många innehav att det är svårt att följa upp alla.

Som du ser så påminner min strategi mycket om värdeinvestering. Detta är inte en slump då jag tidigt i min investeringskarriär läste boken "The Intelligent Investor" av Benjamin Graham. Dock har jag glidit över till att inte alltid kräva särskilt stor rabatt på företagen jag köper så länge de är stora, stabila och inte handlas till ett åtminstone rimligt pris. Därav är jag kanske en så kallad "utdelningsinvesterare" istället? Oavsett så är det så här min strategi ser ut. 

Utöver detta kan jag köpa in mig i index-fonder (företrädes ETF:er med utdelningar) i tider då jag inte hinner med att analysera bolag för hand. Jag kan faktiskt tänka mig att vikta ganska hårt mot index i framförallt norden samt USA och Kanada. Dock kan eventuella ETF:er komma att säljas ifall jag hittar ett bolag som jag tror mycket på. Det finns inget ETF-innehav i portföljen i skrivande stund. Detta beror bara på att jag hela tiden har hittat nya bolag som jag har trott på. 

Slutligen investerar Aktieviking-familjen i startups via Arantus. Dessa är lite speciella då startups väldigt sällan (någonsin?) uppfyller investeringskriterierna. Därav kommer enbart en väldigt liten del av portföljen att investeras i startups (omkring 3 - 5%). Mer information om Arantus kommer i ett senare inlägg. Just nu äger vi enbart ett företag via Arantus, nämligen Neue Labs. Sidan om vår aktieportfölj har uppdateras för att reflektera detta innehav. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar