lördag 29 juli 2017

Ny investeringsstrategi

Det är inte helt lätt att välja hur man ska investera sina pengar. Min tidigare investeringsstrategi var att investera (främst) i så kallade utdelningsaktier, en strategi som har fungerat väl och låter mig sova gott på natten. Egentligen har inte det förändrats men jag känner helt enkelt att jag vill lägga tid på annat än investeringar.

Att investera i utdelningsaktier kräver ett visst intresse av att hitta nya företag eller åtminstone följa upp de företag man redan har investerat i. Även om jag fortfarande har ett intresse för företag så har jag kommit till en punkt i livet där jag vill fokusera mer på min fru, dotter, politik, hunden, träning, utvecklas inom mitt yrke och driva den här bloggen. Därför känns steget till en mer passiv strategi som lite mer lockande just nu.

Den enda strategin som jag känner mig bekväm med utöver att välja utdelningsaktier är att investera i indexfonder. Genom att passivt följa utvecklingen på börsen bör resultatet över tid bli helt okej och lär dessutom ge en bättre avkastning än de flesta lite mer aktiva investerarna får. Med det sagt tror jag absolut att det går att slå index över tid, men det krävs helt enkelt mer tid och engagemang än jag är villig att lägga ner just nu. Detta är inte heller något som jag nödvändigtvis rekommenderar någon annan att följa heller, åtminstone inte om man lockas av tidsbesparingen. Jag tror nämligen att viktigaste är att var och en väljer en strategi som man tror på långsiktigt och känner sig trygg med.

Jag kommer nedan att presentera de fonder som ingår i den nya portföljen. Alla fonder är inte passiva index-fonder utan portföljen har även en del aktiva fonder som har presterat mycket bra (eller förväntas göra det). Samtliga aktivt förvaltade aktiefonder förvaltas av Didner & Gerge. Deras investeringsstrategi påminner mycket om min egen och jag har stort förtroende för bolagets kompetens. Målet för aktiedelen är att följa indexet MCSI World Total Net Return, fast med större exponering mot Sverige, Asien, tillväxtmarknader och småbolag. Man kan därför säga att jag vill följa världsindexet fast med lite högre risk och därmed även lite större potential.

Det finns även en räntedel i portföljen med en målvikt på ca 20%. Tanken med räntedelen är att den ska ge lite stabilitet i portföljen när det sker stora svängningar på börsen. Ifall aktiedelen faller i värde och räntedelen utgör minst 25% så säljs en del av räntefonderna som överstiger 20% och pengarna investeras i aktiedelen. Detta gäller givetvis även på andra hållet ifall aktierna gå väldigt bra. Den här sortens balansering i portföljen hjälper till med att hålla en hyfsat konstant risk i portföljen och ger dessutom en "krigskassa" som kan användas vid eventuella börskrascher för att köpa aktier billigt. Jag kommer övervaka förhållandet mellan räntor och aktier per månadsbasis och agerar när det behövs.

Den nya portföljen består av följande fonder:

Globalfonder

Globalfonderna ska passivt följa MCSI World Total Net Return. Avgifterna ska vara mycket låga då globalfonderna ska utgöra hela 50% av portföljen.

Länsförsäkringar Global indexnära - 25%, avgiften ligger på 0.2% per år.
DNB Global Indeks - 25%, avgiften ligger på 0.3% per år.

Övriga aktiefonder

Fonderna nedan anses "smala" då de jämför sig mot index som fokuserar på t.ex. ett visst land eller region. Tanken är att dessa aktiefonder ska öka portföljens exponering mot marknader som utgör en väldigt liten del av MCSI World Total Net Return. Exempelvis utgör Sverige omkring 1% av det global indexet, men jag vill ha en större exponering då vi har många fina bolag här. Den här delen av portföljen utgör 20% av portföljen.

Didner & Gerge Aktiefond - 5%, äger mestadels svenska bolag. Avgift 1.22%.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag - 5%, äger svenska investmentbolag. Avgift 0.2%.
Swedbank robur access asien - 5%, följer den asiatiska indexet. Avgift 0.2%.
Länsförs. Tillväxtmarknad indexnära - 5%, index över tillväxtmarknaderna. Avgift 0.4%.

Småbolag 

Mycket av framtida tillväxt finns att hämta i småbolag. Jag tar med en liten del småbolag med förhoppningen att de ska hjälpa portföljen att prestera lite bättre än index i goda tider. Ifall småbolagen växer för mycket kommer jag eventuellt att sälja av lite för att behålla exponeringen relativt liten. Den här delen av portföljen utgör 10%.

Didner & Gerge Småbolag - 5%, äger nordiska småbolag. Avgift 1.4%.
Didner & Gerge small and microcap - 2.5%, äger europeiska småbolag. Avgift 1.6%.
Didner & Gerge US small and microcap - 2.5%, äger amerikanska småbolag. Avgift 1.6%.

Räntefonder

Den här delen är inte tänkt att avkasta särskilt mycket. Fokuset ligger snarare på att bevara kapitalet så att det kan säljas av för att köpa aktier vid lämpliga tidpunkter istället. Är man lite extra modig eller har en stor buffert så kan man kanske undvika den här delen. Dock ska man komma ihåg att den även agerar "krockkudde" så att nedgångar på aktiemarknaden inte blir lika brutala, men samtidigt agerar det lite sänke i goda tider. En andel på 20% känns bra för min del, men kanske vill man ha mer eller mindre beroende på investeringshorisont och sparmål.

Swedbank robur penningmarknadsfond - 5%, avgift 0%. Mycket defensiv placering.
IKC Avkastningsfond - 5%, avgift 0.6%. Avkastningsmotorn bland räntefonderna.
Spiltan räntefond Sverige - 5%, avgift 0.1%. Mycket bra och säker blandräntefond.
AMF Räntefond Lång - 5%, avgift 0.1%. Obligationsfond.


Jag månadssparar i alla 13 fonder ovan via Avanza. För att kunna spara i samtliga fonder med min fördelning så behöver man behöver spara minst 4 000kr per månad. Känns det lite övermäktigt så tycker jag att man kan sätta ihop en portfölj med Länsförsäkringar Global indexnära och Spiltan räntefond Sverige. Då kan man börja med ett sparande på 200kr per månad och eventuellt öka när man har möjlighet. Med dessa två fonder får man ungefär samma sorts exponering som mig, fast med lite mindre risk. Eventuellt kan man även komplettera med någon annan fond ifall man vill.

Jag tror att fondvalen ovan kommer att prestera mycket bra och lämpar sig väl för ett månadssparande som man i princip inte behöver tänka på. Med undantag av ombalanseringen, givetvis. Tänk dock på att se över dina specifika krav/behov innan du kopierar min portfölj. Har du redan en investeringsstrategi som fungerar bra för dig redan så finns det nog ingen större poäng med att byta. Jag kommer att löpande presentera portföljens prestation (åtminstone 2 gånger per år), där du kan se hur din egen strategi står sig mot min i princip helt passiva strategi.

Slutligen vill jag upplysa om att min nya portfölj har inspirerats av Jan Bolmesons artikel Bästa fonderna 2017 på hans blogg rikatillsammans. Man kan tycka vad man vill om hans rekommendationer att köpa träd i Afrika osv, men hans sammanställningar av fonder är bra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar