lördag 28 april 2018

Tankar kring diversifiering

Diversifiering är något som debatteras vitt och brett mellan olika investerare. Vissa investerare kan sina företag in i minsta detalj och nöjer sig med ett fåtal bolag i portföljen (Har hört att Charlie Munger är bekväm med så få som tre innehav!). Lundaluppen har 11 (kända) innehav där Sampo och Handelsbanken utgör hela 28% av portföljen. Andra som följer diverse indexstrategier kan äga tusentals olika företag (om än indirekt) men har kanske inte så stor koll på de enskilda innehaven.

Jag hade inte sovit gott ifall portföljen enbart bestod av ett fåtal bolag. "Stock picking" är svårt och även om jag försöker att sätta mig in i alla bolag innan en investering sker så kommer det att bli dåliga investeringar emellanåt p.g.a. felaktiga antagen, för höga inköpspriser eller kanske ren otur.

En annan aspekt är att mitt huvudfokus är att finnans till för min familj, inte att sitta och analysera bolag. Därför försöker jag att sätta mig in i bolagen ordentligt, men ligger långt ifrån samma kunskapsnivå som t.ex. Magnus Andersson och Lundaluppen.

För att kompensera för eventuella felaktiga antaganden försöker jag huvudsakligen (>95%) investera i stora och stabila företag med betryggande historik av utdelningstillväxt. Portföljens totalavkastning är givetvis viktig men fokus ligger på utdelningstillväxt. Ifall portföljen presterar bättre eller sämre än något index är inte relevant för mig så länge målet att leva på utdelningarna om ca 15 år känns inom räckhåll.

Utdelningarna är viktiga för mig och min familj då tanken är att de ska täcka våra levnadskostnader med god marginal om ca 15 år. I en väldigt koncentrerad portfölj hade eventuella utdelningssänkningar kunnat ha förödande effekter på familjens förmåga att leva som ekonomiskt oberoende. Därför har jag hellre en portfölj med omkring 100 av företag som har köpts in till bra eller åtminstone rimliga priser.

Den långsiktiga viktningen för respektive innehav ligger som standard på omkring 1% av portföljens värde. Dock har jag inga problem med att viktiga upp lite mer i t.ex. investmentbolag eftersom de är naturligt diversifierade via sina egna innehav.

Givetvis är det även viktigt att Aktieviking-portföljen består av företag som är verksamma i olika branscher. Att ha 100 olika bolag i portföljen där säg 70st är oljeaktier är inte någon vidare diversifiering.

Portföljen består i dagsläget av 25 stycken börsnoterade bolag. Därför kommer jag att fortsätta lägga till ett nytt bolag i portföljen i princip varje månad framöver. Detta är dock ingen strikt regel utan det kan mycket väl hända att jag stärker positionen i ett innehav som har handlats ner eller köper fler aktier i ett investmentbolag med rimlig rabatt. Hur utdelningarna återinvesteras varierar lite beroende på vad som känns rimligt för tillfället.

Framöver kommer bloggen att uppdateras så fort det sker nya transaktioner i portföljen.

Hur många (eller få) innehav känner du är rimligt att ha i portföljen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar