tisdag 1 maj 2018

Portföljens utveckling April 2018

Portföljens prestation från en månad till en annan är egentligen ganska ointressant. Aktiemarknaden svänger upp och ner vilket gör att så pass korta perioder mest är brus i det långa loppet. Med det sagt är det ändå lite kul med avstämningar, så här kommer April 2018-avstämningen! 

I utvecklingen som presenteras nedan inkluderas inte de onoterade innehaven. De rör sig väldigt lite från månad till månad (om ens alls) och kommer att redovisas separat när något signifikant inträffar. 

Portföljen har mottagit utdelningar från följande bolag under April månad:

Bilia A
Canadian Imperial Bank of Commerce
Cardinal Health Inc
Johnson Controls International PLC
Kimberly-Clark Corp
Lundbergföretagen B
Owens & Minor Inc
Skanska B
Öresund*

* Värdepappersutdelning i form av aktier i Bilia A och MQ. MQ-aktierna såldes direkt och likviden investerades i fler Bilia A-aktier. 

Portföljens utveckling under månaden:


Egentligen är jag inte särskilt intresserad av hur portföljen går mot något index. Det viktiga är att portföljen har en utdelningstillväxt som jag är nöjd med. Med det sagt så tycker jag att det känns bäst att jämföra portföljen mot SIX30 Return Index (som ovan) då det motsvarar gratisfonden Avanza Zero. Ifall portföljen, över tid, underpresterar grovt mot detta index så kanske jag bör överväga passiv förvaltning istället. 

Det man kan säga är att portföljen har presterat i linje med sitt jämförelseindex och det har varit en behaglig och lugn utveckling uppåt. Inget att klaga på där inte! 

Avslutningsvis vill jag nämna att det kanske vore mest korrekt att jämföra Aktieviking-portföljen mot DJ World Index då portföljen har en internationell spridning blad innehaven. Jämfört med detta index 
är den relativa avkastningen riktigt bra då DJ World Index inte klarade sig över 1%-strecket under perioden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar