söndag 2 juli 2017

Löpande kostnader

Vårt konto för löpande kostnader var min idé från början. Detta då det var svårt att få ihop vår budget de månader när tex hemförsäkringen skulle betalas, vi hade pengarna men de var "allokerade" till annat.

Detta gjorde så att vi aldrig hade en fast budget som såg likadan ut månad till månad.Vi visste ju alltid vad som kom och när, men det var svårt att få till en fast sparkvot när vi aldrig sparade lika mycket. Det är inte bara kostnader som kommer årligen som hamnar i kategorin löpande kostnader för oss tex kommer vår elräkning var 3e månad och vår interneträkning varannan månad.

Exempel på våra löpande kostnader som inte kommer månadsvis:
  • Hemförsäkring
  • Hundförsäkring
  • Livförsäkring
  • Vuxenförsäkring
  • El
  • Internet
  • Bilförsäkring
  • Hundkurser
Vi har räknat ut på ett ungefär hur mycket allt kommer kosta på ett år och delat upp den kostnaden per månad. Det är en ungefärlig kostnad i och med att tex elenräkningen inte är lika stor i juni som den är i december, vi har sedan rundat av summan till närmaste hundralapp.

Varje gång något ska betalas från det kontot tar vi först från summan vi skulle lagt undan den månaden, och sedan resten från det som ligger på kontot. Små räkningar som Internet behöver aldrig dras från kontot. Detta gör att vi har en budget som vi håller varje månad, då inget ändras. I budgeten finns alltid vad vi kallar en "float", pengar som inte är allokerade till något specifikt, så vi har rum för oförutsägbara kostnader också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar